Ochrana osobních údajů – TV specialista

Používání portálu TVspecialista.cz, je naprosto bezplatné a není podmíněno žádným online podpisem ani autorizací. Všechny zrecenzované produkty jsou podrobeny nezávislému testování. Provozovatel portálu není poskytovatelem žádného produktu a vystupuje jako nezávislá autorita a především jako poradce.

Všechny dostupné informace vychází osobního testování bývalého opraváře a prodejce Televizorů Martina Sládka a průběžně je vše aktualizováno a doplňováno. Veškerá data, která nám dodáte, se řídí směrnicí o ochraně osobních údajů a vše je využíváno pouze pro zlepšené celého portálu TVspecialista.cz